Om oss

Vangen Avlastning har tilbudt gruppeavlastning siden 1995. Vi har i dag ca 80 brukere i helgeavlastningen. Gjennom 26 år med avlastningstjenester har vi tatt imot brukere med et stort mangfold av utfordringer. 

Vår visjon er å gi foreldre og andre pårørende et trygt og godt tilbud, samt at deltagerne får et meningsfullt opphold. Vi ønsker å legge til rette for naturopplevelser, friluftsliv og aktiviteter som er tilpasset den enkelte bruker. Den enkeltes interesser, funksjons- og ferdighetsnivå skal legges til grunn, og målet er å gi deltagerne mestringsfølelse og gode opplevelser i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. 

Vår målsetting handler om å gi et trygt og godt tilbud. Vi har et sterkt fokus på at relasjoner skapes av dyktige og engasjerte ledere, og at relasjonene skapes ved hjelp av positiv involvering og anerkjennende kommunikasjon. Målrettet miljøarbeid og sosial læringsteori er grunnleggende metoder i vårt arbeid. Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter som er tilpasset den enkeltes interesser og funksjonsnivå, og gi deltakerne verdifulle mestringsopplevelser, med fokus på utvikling, selvstendighet, sosialisering og deltakelse. 

Vår fremste særegenhet som avlastningssted er trolig vår beliggenhet. Vi har en unik og umiddelbar tilgang til natur. Ved begge våre leirsteder har vi vannet noen meter utenfor stuedøra, og skogen i baklomma. Dette gjør at mange av aktivitetene er knyttet til naturen. Skogen, vannet, gården og tunet er naturlige rammer for en rekke aktiviteter.