Vangen Avlastning as

Et hjem borte fra hjemmet

"å gi foreldre og andre pårørende et trygt og godt tilbud, samt at deltagerne får et trivelig opphold.

Vi setter fokus på friluftsliv og aktiviteter som fremmer fysisk utfoldelse.

Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå, og gi deltagerne mestringsfølelse"


Avlastningsopphold gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid omsorgsoppgaver Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 pkt 2. Avlastning gis for å hindre utmattelse hos omsorgsgiveren og gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Informasjon om koronavirus

oppdatert 21.04.21 kl 12.00

Vangen er åpen. 
Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko for spredning av coronavirus. Ansatte og foresatte vil bli ringt for status og planlegging i forkant av oppholdene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og oppdaterer informasjon om videre gruppeavlastning.


Sommerleir 2021
Påmelding til [email protected] innen 15.06.21


Edit the block
Display sizeWidthOffsetVisibility
Large
Medium
Small
Extra small 
Print 
Visibility by size 
Visibility by orientation 

Uke 1: 2.-9. juli

Denne uka er full

Uke 2: 9.-16. juli

Denne uka er full

Uke 3: 16.-23. juli

Denne uka er full

Uke 4: 23.-30. juli

Denne uka er full

Datoer for faste helger i 2021


Edit the block
Display sizeWidthOffsetVisibility
Large
Medium
Small
Extra small 
Print 
Visibility by size 
Visibility by orientation 

Gruppe 1

Vår
08. januar, 05. februar, 05. mars, 09. april, 07. mai, 04. juni, 
Høst
27. august, 24. september, 22. oktober, 19. november.

Gruppe 2

Vår
15. januar, 12. februar, 12. mars, 16. april, 14. mai, 11. juni, 
Høst
02 september, 01. oktober, 29. oktober, 26. november.

Gruppe 3

Vår
22. januar, 19. februar, 19. mars, 23. april, 21. mai, 18. juni
Høst
10. september, 08. oktober, 05. november, 03. desember.

Gruppe 4

Vår
29. januar, 26. februar, 26. mars, 30. april, 28. mai, 18. juni
Høst
17. september, 15. oktober, 12. november, 10. desember.

Vinterferieleir 

søn 21. - fre 26. feb     

Sommerferieleir

fre 2. juli – fre 30.juli    

Høstferieleir

søn 3. okt – fre 8. okt 

Avlastning

Midlertidig botilbud

Dagtilbud og arbeidstrening

Vårt nærområde