Vangen Avlastning 

Et hjem borte fra hjemmet

Det å kunne gi foreldre og andre pårørende et trygt og godt tilbud, samt at deltagerne får et trivelig opphold.

Vi setter fokus på friluftsliv og aktiviteter som fremmer fysisk utfoldelse.

Vi ønsker å legge til rette for aktiviteter tilpasset den enkeltes nivå, og gi deltagerne mestringsfølelse"


Avlastningsopphold gis til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid omsorgsoppgaver Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 pkt 2. Avlastning gis for å hindre utmattelse hos omsorgsgiveren og gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie.

Informasjon om koronavirus

oppdatert 23.11.21 kl 14.50

Vangen avlastning er åpen. 
Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko for spredning av coronavirus. Ansatte og foresatte vil bli ringt for status og planlegging i forkant av oppholdene.

Vi vurderer situasjonen fortløpende og oppdaterer informasjon om videre gruppeavlastning.

Sommerleir 2023
Påmelding til [email protected] innen 15.06.23


Edit the block
Display sizeWidthOffsetVisibility
Large
Medium
Small
Extra small 
Print 
Visibility by size 
Visibility by orientation 

Uke 1:  

30. Juni - 7. Juli  Fullbooket  

Uke 2:  

7. Juli - 14. Juli 
Fullbooket

Uke 3: 

14. Juli - 21. Juli 
Fullbooket 

Uke 4: 

21. Juli - 28. Juli
Fullbooket 

Datoer for faste helger i 2023


Edit the block
Display sizeWidthOffsetVisibility
Large
Medium
Small
Extra small 
Print 
Visibility by size 
Visibility by orientation 

Gruppe 1

Vår
06. Januar, 03. Februar, 03. Mars, 31. Mars, 05. Mai, 02. Juni 
Høst
25. August, 22. September, 20. Oktober, 17. November.

Gruppe 2

Vår
13. Januar, 10. Februar, 10. Mars, 14. April, 12. Mai, 09. Juni, 
Høst
01. September, 29. September, 27. Oktober, 24. November.

Gruppe 3

Vår
20. Januar, 17. Februar, 17. Mars, 21. April, 19. Mai, 16. Juni
Høst
08. September, 06. Oktober, 03. November, 01. Desember.

Gruppe 4

Vår
27. Januar, 24. Februar, 24. Mars, 28. April, 26. Mai, 23. Juni
Høst
15. September, 13. Oktober, 10. November, 08. Desember.

Vinterferieleir 

Søn 19/2 - Fre 24/2    

Sommerferieleir
Fre. 30/6 - Fre. 28/7


Høstferieleir

Søn 1/10 – Fre 6/10 

Avlastning

Midlertidig botilbud

Dagtilbud og arbeidstrening

Vårt nærområde